Kategori:Novemberstormen 1801

Spring til navigation Spring til søgning

Orkan fra nordvest med snefog tirsdag d. 3. november 1801 i morgen- og dagtimerne. [1]

 1. orlogsskibet Sarpen med kaptajn Fabritius Tengnagel drev i land nær Cuxhaven (mellem Altenbruch og Otterndorf) og måtte kappe alle master, blev 1807 taget af englænderne
 2. skibet Sødskende med skipper Martinus Normann på vej fra Altona til Kristiansund med vin mm. drev i land sammesteds og var fuld af vand og fik kappet stormasten
 3. Fortuna med skipper Holfreten på vej fra Malaga til Bremen strandet på Jylland senest 22. dec., besætning reddet. [2]
 4. ved Blåvand blev set et skib, som formodentlig havde taget skade
 5. Carolina, Houstrup
 6. svensk hukkert-galiot Gustaf, Østerklit
 7. 2 andre svenske skibe kom fra vest med salt og frugter, samt sukker mv. bestemt til Gøteborg (og måske Stockholm), strandet mellem Vesterklit og Skiveren, mandskab på det ene blev bjærget, men på det andet rent forlist
 8. svensk Kronprindsen, Gammel Skagen
 9. båd med skipper Oluf Hansen på vej fra Sverige til Ålborg med trælast forliste i november nord for Skagen, auktion 15. jan. 1811 i Skagen Østerby. [3]
 10. engelsk Yarmouth fra Yarmouth med skipper Potts gik tabt på Rubjerg Knude senest 13. nov. [4]
 11. skipper Engel fra Stettin strandet ved Skagen, mandskabet ankom til Helsingør
 12. brig Dolphin 1801 Fladstrand
 13. (engelsk) galease St. Peter med skipper Wallis på vej fra Alicante til Stockholm med salt strandet ved Fladstrand, mandskab reddet og en del af ladningen bjærget
 14. yacht, Bangsbostrand
 15. brig Resolution, Hirsholmene, auktion udsat fra 22. dec. til 5. jan.
 16. ved Løgstør totalforliste 2 skibe ført af hhv. A. Lybye og J. Østergaard
 17. skipper Hans Waarsøe af Randers forliste på hjemrejsen, skipperen og en dreng druknede, en del af ladningen ventes bjærget
 18. yacht, Korsør
 19. norsk brig Tvende Brødre, Isefjorden ved Rørvig
 20. svensk skonnert Mercurius, Frederiksværk
 21. skipper Fr. Meredin af Kbh. på vej til Christiania lastet med al slags købmandsgods totalforliste ved Hven, styrmanden og 2 mand blev bjærget, flere andre skibe strandede ved øen, skipperen efterlod sig enke og 3 børn
 22. en yacht fra Hornbæk kuldsejlede i Øresund, alle druknede vist
 23. Flensborg-skib, Trekroner
 24. en båd med 8 danskere bjærgedes på Københavns Red af skipper Karl Gustav Gerdes på skibet Providentia af Stockholm, de 7 sattes af levende i land, men den sidste døde af mathed og kulde
 25. 11 skibe satte til på Saltholm, deriblandt Lorentz Paap fra Kappel, som forliste med sin yacht uden hverken folk eller gods reddedes
 26. britisk Morning Star med skipper Sinclair på vej fra Leith til Danzig drev nov. 1801 i land på Saltholm, senere bragt flot og ind til København. [5]
 27. en sunken galease med tømmerlast fandtes i Øresund af fiskere fra Stettin
 28. 4 skibe sat på grund ved Dragør, hvoraf skipper Dam af Porsgrunn lastet med jern totalforliste, men folkene blev bjærget
 29. Lady Mary med skipper Lodge fra Newcastle måtte i Køge Bugt losse kul, men gik alligevel tabt ved Falsterbo senest 13. nov. [6]
 30. skipper Joh. Chr. Christiansen på vej fra Barcelona eller Salou i Catalonien til Flensborg med brændevin strandet og forlist ved Falsterbo og 5 mand døde, men skipperen lever
 31. skipper Schilperoth fra Hamborg på vej til København med tømmer drev 2. nov. væk fra Københavns red og på grund ved Hittorp i Skåne, hvor den forliste ror og master
 32. skib fra Møn forulykket under Sverige, alle folkene og 3 passagerer druknede, 5 andre derfra tog meget skade
 33. skib fra Kbh. blev rent knust under Møn
 34. Anna Helena med skipper Weidemann på vej fra Elbing til Oldenborg med trævarer strandet ved Bornholm, vrag, kun styrmanden og en matros reddedes
 35. engelsk skib Flaxton, Bornholm
 36. engelsk Dolphin, Svaneke
 37. et skib på vej fra Stettin til Kbh. forliste i Østersøen og på vraget lå en halvdød mand, som vistnok var skipperen, der reddedes af skipper Dan. Chercy/Cherry af Hull og landsattes i Dragør, de øvrige mandskab var forlist
 38. pommersk Christine Sophie af Stettin lastet med tømmer og planker mistede sine master og de fleste af sine søfolk og var fuld af land, blev den 3. nov. forladt af skipperen og drev rundt som vrag, vistnok i Østersøen
 39. Manchester med skipper Sanderson på vej fra Memel til London blev læk i Østersøen og forladt af mandskabet. [7]
 40. brig Christian på vej fra Memel til Dumfries i Skotland rent forulykket, men 9 mand besætning reddet af skipper Thompson på vej fra Maryport til Memel, dog 2 deraf døde, måske identisk med skipper Williamson fra Workington som kæntrede, besætning landsat i Helsingør. [8]
 41. engelsk Polly af Newcastle med skipper Redhead på vej fra Memel til kæntret 3. (eller 4.) nov. i Østersøen, først den 11. nov. efter at 5 mand var døde på siden af skibet blev skipperen og 10 andre reddet af en svensk galease og bragt til Stockholm, hvor 5 mand måtte efterlades for at blive kureret for koldbrand. [9]
 42. galease Herkules, Vestprøjsen
 43. Adventure med skipper Abrahamson på vej fra Sankt Petersborg til Hull strandet på Øland
 44. skipper Hans Bendix Knudsen på vej fra Barcelona til København med stykgods inddrev 3. nov. ved Höganäs, mistede master og ror og fik 7 fod vand i lasten, der ventedes udpumpet, så rejsen kunne fortsætte.
 45. Albion med skipper Gray på vej fra Memel kæntrede 3. nov. i Østersøen, drev i land nær Karlskrona. [10] [11]
 46. John med skipper Conner på vej fra Sankt Petersborg til Witehaven totalforlist på Bornholm senest 22. dec., besætning og en lille del af ladningen bjærget. [12]
 47. Dædalus med skipper Darby på vej fra Riga til hjemsted London totalforlist på Bornholm senest 22. dec., besætning reddet. [13]
 48. Juliana med skipper Drabe på vej fra Memel til Dublin gik tabt på Bornholm senest 29. dec. [14]