Kategori:Efterårsstorme 1795

Spring til navigation Spring til søgning

Oktober-december 1795.

 • auktion i Varde 14. jan. 1796 over et parti (muligvis ved Fanø) strandede hvide musseliner, hvide og kulørte musselin tørklæder, sirtzer, 3-400 dusin engelske strømper af kønt uld, nogle vanter og et parti bomuldsgarn [1]
 • pommersk skib Providentia lastet med korn strandet 1. nov. ved Haurvig
 • smakke Johan Daniel 1795 Haurvig
 • Vrouw Henricke af Emden sejlede med trælast, da den 19. nov. strandede ved Husby
 • dødt skib 1795 Husby Klit
 • november 1795 strandede i Thisted tolddistrikt ialt 7 skibe, lastet med frugt, salt, vin, tjære, jern og bjælker, deriblandt:
 • engelsk brig 1795 Hvidbjerg
 • brig 1795 Klitmøller
 • auktion i Thisted 11. jan. 1796 over ca. 30 oksehoveder indstrandet hvid portugisisk vin [2]
 • auktion på Febbersted strand 13. jan. 1796 over ca. 700 tønder indstrandet tjære [3]
 • auktion på Madsbøl forstrand (Hjardemål Klit) 5. feb. 1796 over ca. 420 tønder tjære og 26 tønder beg, måske fra samme skib. [4]
 • forpommersk galease Catharine Elisabeth 1795 Hvidbjerg
 • skib Newcastle med skipper Brown på vej fra Leith til Hamborg strandet senest 24. nov. på Jyllands kyst og frygtedes at gå tabt. [5]
 • Neptune med skipper Brenmahr på vej fra Stockholm til Plymouth gik tabt på Jyllands kyst senest 8. dec. 1795, en del af ladningen bjærget, måske identisk med Joh. J. Brenmehl fra Stralsund, som på samme rute lastet med tjære betalte sundtold 22. sep. [6] [7]
 • strandauktion 7. jan. 1796 ca. 10 km fra Svanholm ved Kundby over briggen Anna Maria, bjærget inventar og skrog
 • svensk Fortuna på vej fra Stockholm til Plymouth forlist okt. 1795 ved Bornholm

Hjørring amtsdistrikst: [8]

 • pommersk galiot Maria Dorthea 1795 Græsholm
 • svensk galease Gustav Friderich 1795 Læsø Nordvestrev
 • norsk brig St. Peter 1795 Voerså
 • galease med skipper Jens Rasmussen af Århus på vej fra Kalundborg til Norge med kornvarer, ladning er ganske forlist og skibet tillige, undtagen sejl og det løbende redskab
 • et skib hjemmehørende i Hamborg eller Stettin kommende fra England bestemt til Stettin i ballast indstrandet på Skagens Rev, aldeles intet bjærget, end ikke folkenes kister, for næste nat gik skibet i stykker og 2 af mandskabet omkom
 • kuf med skipper Pybe Gerts/Pode Geerte fra Norden i Østfrisland på vej fra Danzig til Amsterdam betalte 9. nov. 1795 sundtold for 70 læst hvede i sække, som bjærgedes i våd tilstand, da skibet straks løb fuld af vand [9]
 • yachten Liebe 1795 Læsø Nordvestrev
 • norsk brig Marie Catharina 1795 Læsø Knuderne
 • skib på vej fra Danzig til Amsterdam lastet med hvede indstrandet (vistnok i dec.) på Skagens Rev, en del af ladningen bjærget i tør tilstand
 • skib på vej fra Danzig til Amsterdam lastet med hvede indstrandet (vistnok i dec.) ved Dunken i Råbjerg sogn, det meste af ladningen ventes bjærget
 • norsk hukkert Haabet 1795 Kjul
 • Schwalbe med skipper Kahler/Kohler på vej fra Yarmouth til Stettin, forlist senest 11. dec. 1795 ved Skagen. [10] [11]