Vragwiki:Om

Spring til navigation Spring til søgning
Kort introduktion til Vragwiki

Velkommen til den unikke danske wikidatabase med 10.120 indholdssider om skibe, 440 om fly, 50 om luftskibe og hvoraf 7.440 sider er veldokumenteret online ved hjælp af især danske avisartikler, men også gerne på andre sprog.

Der er historier fra hele kongeriget Danmark med dets udstrækning gennem tiderne og fra den øvrige del af jordkloden, hvor der ind imellem også tales dansk.

Forhistorien til Vragwiki findes endnu på den gamle hjemmeside Ribewiki, som år 2013 tog fart med historier indenfor flyvning, men stilledes i bero 5. august 2021 ved oprettelsen af denne database, som ikke fokuserer på lokalhistorie, men mere nationalt.

At opbygge sådan en database kræver kombination af kompetencer indenfor datalogi, historie, geografi og sprog, og ellers en levende interesse for at fortælle en god historie, som måske aldrig før har været fortalt i sit fulde omfang, men kun i glimt i avisartikler og andre kilder.

Målet er at skabe det store overblik over hvad der er sket, så vi alle med moderne teknologi hurtigt kan blive klogere på den verden vi lever i. Menneskelig intelligens varer ikke evigt, så nem tilgang til viden er vigtigt og vi må lære af tidligere begåede fejl og erfaringer.

Selvom wiki-softwaren indbyder til offentlig deltagelse er fortællingen af de 10.000 historier faktisk en enmandspræstation!

Hvorfor? Og risikerer det hele ikke at gå i glemmebogen? Går det hele ikke for langsomt, når en enkelt nørd sidder med hele ansvaret for computersikkerhed og opgradering af software og hvad der ellers skal til?

Det sjove ved det hele har for mig været at være med frontline, for hvis ikke jeg tog initiativ, hvordan ville kulturen så ellers have set ud? Under corona-nedlukning og fremtidig brug af kunstig intelligens vil jeg mene sådan en hjemmeside her viser sit værd.

Hvis man har lyst til at bidrage med flere historier følg da venligst retningslinjerne om ophavsret og læs den nærmere forklaring, som kan udfoldes her:

Mange fly og skibe har fungeret et fredeligt og nyttigt liv fra konstruktion til ophugning, men dem er der ikke meget ved at fortælle om. Hellere noget mere dramatik og jo større jo bedre. Bevaringstilstanden for vrag i havet, specielt Nordsøen, er ikke synderlig god, ej heller sigtbarhed og sikkerhed ved dykning. Skriv derfor helst om de lidt større skibe og dem, hvor mere baggrundsviden er tilgængelig online.

Det digitalt indscannede danske avisarkiv er frit tilgængelig indtil årsskiftet 1924/25, hvorefter adgangen er begrænset således, at nyere såkaldt ejerløse aviser stadig er tilgængelige på de fleste større danske biblioteker. Det er ellers bedst i ro og mag at arbejde hjemmefra, så udforskningen af de sidste 100 års historie lader meget tilbage at ønske.

Jeg har oprettet en kategori husk for interessante historier, som bør efterses ved lejlighed når biblioteks- eller forsker-adgang haves.

Har du lyst til at deltage, ville det være hyggeligt at få en lille snak om at koordinere indsatsen. Dog vil jeg måske være udrejst hen over sommeren og vil ikke være så nem at få fat på.

Af det mere tekniske skal nævnes, at navigationssøjlen Sidebar individuelt kan tilføjes ekstra elementer (eksempel) og redigeringsmenuen WikiEditor kan tilpasses ved hjælp af MyPage/common.js, hvor indholdet kan kopieres fra standard/eksempel.

God fornøjelse ønskes af Hans Peter Kjær.