Kategori:Novemberstormen 1824

Spring til navigation Spring til søgning

Stormflod natten til 3. november 1824 i Vadehavet og igen storm ca. 14-16. november. [1] [2]

 1. Catharina af Flensborg forlist nær Stockton i nov. eller dec., mandskab druknet
 2. skonnert To Søstre med skipper Lühts på vej fra Malaga til Hamborg totalforlist 23. nov. ved Portland, mandskab frelst
 3. galease Gjertrud Maria af Odense med skipper M. Andreasen sank i Nordsøen 6 mil fra Næsset (?), men mandskabet reddedes af en yacht fra Langeland
 4. skibet Margarethe med skipper Didrichsen på vej fra Amsterdam til Nakskov strandede natten til 3. nov. ved Terschelling, mandskab reddet
 5. en slup lastet med sukker og kaffe, fadene mærket T og G.L., var 16. november totalforlist på den vestlige kant af Vlieland, på en ilanddreven mast stod 'dansk' med en krone 25
 6. en brig med dansk flag sad 16. november fast på sydvestpynten af Vlieland
 7. skonnert Johanne Elisabeth 1824 Helgoland
 8. skibet Speculant med skipper Schult på vej fra Amsterdam til Helsingør og Kønigsberg indkom til Tønning med læk og meget beskadiget
 9. fartøj ladet med okser på vej fra Pelvorm til Husum ganske forulykket med 4 mennesker
 10. ikke langt fra Husum gik 11 fartøjer af forskellig størrelse på grund, tildels ladet med havre og dels med får, af hvilke en del var ganske sønderslåede og en mand døde af kulde og fugtighed
 11. vrag med bjælker og brædder lå uden mast på Knudsand ej langt fra hallig Hoge
 12. vrag af en evert ligeledes uden mandskab og mast, hvori sømandskister befandt sig, fandtes på grund ved Amrum, kan være dansk og afsejlet 1. nov. fra VykFøhr lastet med havre bestemt for England
 13. galease De Tvende Søskende/ evert De Tvende Søstre med skipper Niels P. Lassen fra Sønderho, forlist 3. nov. ved Føhr, mandskabet savnes, bygget i Sønderho, 11 læst
 14. hollandsk skib Paul Friedrich med skipper J.H. Permien var på vej fra Riga til Oostende og Gent lastet med hørfrø, da det 19. november 1824 strandede ved Rømø
 15. evert Mette Marie 1824 Rømø Nørland
 16. galease Helene Charlotte 1824 Mandø
 17. evert Torsken, skipper Jens Michelsen den yngre, fra Sønderho, strandet på Mandø Hølle (Hølade?) med en ladning hvede, har vand i skibet, mandskab reddet
 18. N. Gregersen fra Mandø kommende fra Bremen med tobak strandet ved Mandø Hølle, såvidt vides uden læk
 19. Peder Mortensen fra Nordby strandet ved Mandø Hølle med en ladning træ, disse fartøjer er mere eller mindre ramponerede, men kan dog udsættes og istandgøres
 20. Sonnich Madsen fra Sønderho strandet syd for Yder Bjerrum med tomt skib
 21. Søren Svarrer fra Sønderho strandet ved Yder Bjerrum med tomt skib
 22. N. Svendsens skib bortdrevet og endnu ej at se
 23. Niels Degns skib 1824 Sønderho
 24. galease Danske Hero 1824 Fanø
 25. evert Anna Elisabet, skipper Hans J. Berg, Fanø, mandskab reddet
 26. evert Anna Maria, skipper Sonnich Jessen, Fanø, mandskab reddet
 27. evert Mette, skipper Søren N. Møller, Fanø, mandskab reddet
 28. evert Abelone, skipper Hans S. Jessen, Fanø, mandskab reddet
 29. galease Mathia med skipper Jens Michel Fisker, Fanø, hele mandskabet savnes
 30. jagt Catrina med skipper Søren Andersen Tygesen, Fanø, hele mandskabet savnes
 31. evert Cathrine 1824 Hørnum Dyb
 32. evert Frue Ellen med skipper Niels P. Poulsen, Fanø, blev vrag ved Fanø, hele besætning druknet
 33. et skib som lå i Ribe Å ved skibbroens kran sled sig løs natten mellem 14-.15. november, ramponere kranen og en bro i nærheden og flød over det ituslagne rækværk og strandede til sidst på gaden ved købmandsenke madame Bechs gård, hvorfra det om morgenen med stort besvær, mens stormen endnu rasede, blev sat ud i åen igen og bedre fortøjet. [3]
 34. evert Victoria med skipper Sonnich N. Degn, Fanø, hele mandskabet savnes
 35. kuf Johannes van Letten 1824 Skallingen
 36. Flora med skipper Brandt af Wikkermunde (Wesermünde?) totalforliste 3. nov. nær Varde, skipperens bror druknede, resten reddet [4]
 37. svensk galease Catharina 1824 Henne
 38. yacht Jomfru Maria 1824 Horns Rev
 39. engelsk fregat Cajus 1824 Harboøre
 40. norsk brig Eidanger 1824 Stenbjerg
 41. skånsk galease Hoppet 1824 Vorupør
 42. yacht Maria 1824 Tvorup
 43. engelsk snau Rachel 1824 Klitmøller
 44. galease Haabet med skipper Hans Christian Jensen fra Nordby totalforliste under stormen 3.-4. nov. og hele besætningen omkom, muligvis ved Hanstholm. Bygget 1820, 16 læst.
 45. groninger smakke Snelheid 1824 Vigsø
 46. forpommersk galease Amalie 1824 Tvorup
 47. galease Unge Elisabeth 1824 Tvorup
 48. østprøjsisk chalup Friede 1824 Nørre Tornby
 49. skotsk Endymion af Dundee med skipper (Peter) Young på vej fra Sankt Petersborg til Hull (eller Dundee) totalforlist 3. november vest for Skagen, kun besætning reddet, betalte muligvis sundtold 1. november [5] [6]
 50. svensk brig Charlotte Amalia 1824 Gammel Skagen
 51. skonnert lastet med hør forlist ved Skagen
 52. ved Gjøl i Limfjorden kæntrede en båd, hvorved en matros og nogle fra Løgstør til hjemstedet tilbagevendende bødekvinder satte livet til
 53. ved Uttrup i Limfjorden forliste en båd og nogle mand fandt deres grav i bølgerne
 54. en båd tilhørende skipper Berg, men ført af skipper J.C. Friis sank under Hou (ved Hals), mandskab i behold
 55. Christian Wilhelm med skipper Rømer grundstødte 3. dec. på Bohuskysten mellem Strömstad og Uddevalla og sank straks på 13 favne vand, mandskab reddet
 56. yacht strandet og aldeles forlist 3 nov. imellem Vordingborg og Petersværft ført af en norsk kone, som i mange år havde faret som skipper her i Danmark
 57. bark Stadt Lübeck 1824 Dragør
 58. galease Anne Kirstine 1824 Slipshavn
 59. galease Otte Søskende 1824 Boeslunde
 60. yacht totalforlist ved Karbek (Karrebæksminde?)
 61. brig William af Blyth med skipper Shoot grundstødte 8. nov. på Hollændergrunden 1½ mil fra øen Nyord ved Møn, kom flot efter at have udkastet dækslast af tømmer og planker, som efterlystes af strandingskommisærerne
 62. finsk Framligen 1824 Christiansø
 63. Anna Martha med skipper Stopper på vej fra Fåborg til Amsterdam sank i Nordsøen senest 5. nov.
 64. Ceres på vej fra Liverpool til Helsingør må være gået under med mand og mus, fordi en skibskiste inddrev
 65. Stafette var på vej fra Milford Haven til hjemstedet Danzig, da den 17. november drev i land ved Rønne, men kom senere flot og ind i havnen.
 66. Sophia på vej fra Memel til London drev i land og forliste 30. nov. på Saltholm.
 67. Camperdown med skipper Raisbeck på vej fra Riga til London eller fra Sankt Petersborg til Liverpool kom på land syd for Dragør senest 30. nov. En del af ladningen smidt overbord, men kom flot og til København for reparation. [7] [8]
 68. Ploug med skipper Hansen på vej fra Oostende til Fåborg strandet 30. nov. på Jæren i Norge, mandskab bjærget. [9]
 69. en formodentlig dansk galease blev af skipper de Boe, som 6. december ankom til Oostende, set synke i Nordsøen med alle folkene