Kategori:Efterårsstorme 1876

Spring til navigation Spring til søgning


Ca. 30.-31. oktober 1876

 1. norsk skonnert Flora 1876 Årgab
 2. holstensk galease Louise 1876 Klitmøller
 3. norsk brig Condor 1876 Hjardemål

Orkan fra nordøst med sne og hagl mandag 6. nov. efterm. og tirsdag d. 7. ved Læsø: [1] [2]

 1. bark Creolen 1876 Jegens Odde
 2. skonnert Ane Christine 1876 Jegens Odde
 3. svensk skonnert Christine Mathilde 1876 Læsø
 4. norsk bark Solid 1876 Læsø Nordøst
 5. norsk bark Marie 1876 Læsø Horneks
 6. svensk bark Boomerang 1896 Fredrikstad
 7. svensk bark Concordia 1876 Læsø Rønnerev
 8. skotsk skonnert Paragon 1876 Læsø Nordre Rønner
 9. fransk brig Union 1876 Læsø Vesterø
 10. fransk bark Georgina 1876 Læsø Nordvestrev, ligesom 2 andre skibe

Øst og syd for Læsø:

 1. svensk bark Frej 1876 Læsø Syd
 2. skånsk bark H.P. Nilsson 1876 Læsø Syd
 3. hollandsk bark Sandviken 1876 Læsø Kobbergrund
 4. skånsk skonnert Gustaf 1876 Læsø Syd
 5. norsk brig Prindsesse Eugenie 1876 Østen under Læsø
 6. norsk brig Silvan 1876 Østen under Læsø
 7. hannoveransk galease Johanne Augusta 1876 Læsø Syd, bjærget
 8. engelsk brig Phoebus, Silderevet, bjærget
 9. fransk skonnert Gabriella 1876 Læsø Syd
 10. norsk brig Vestalinden 1889 Scarborough, slæbt til Århus

Ca. mandag 6. - onsdag d. 8. november, andre steder: [3]

 1. skonnertbrig Løkken 1876 Vestlige Nordsø
 2. hannoveransk kuf Vigilance 1876 Ålbæk Bugt
 3. groninger-kuf Jonge Willem 1876 Frederikshavn
 4. svensk 3-mastet skonnert Scandia af Helsingborg kom under stormen 7. nov. ind på havnen i Frederikshavn
 5. yachten Anna var på vej fra hjemstedet Assens til Christiania (Oslo) lastet med byg, da den under stormen 7. nov. under indsejling til Frederikshavn kom ind på nordre stenmole, assistance om bjærgning afslået, da det var for dyrt, under losning
 6. norsk bark Sampan 1876 Deget
 7. forpommersk skonnert Elisa 1876 Græsholm
 8. bark Sophia af Mariehamn (ikke Åbo) på Åland (Rusland) med skipper Johnsson, nyt skib på vej fra Rauma i Finland til Barcelona lastet med planker, men mistede ror og lå med kappet rigning til ankers ved Hirsholmene nord for Frederikshavn fuld af vand, blev bragt flot og bugseret til Gøteborg af bjærgningsdamperen Gøteborg for bjærgeløn ¼ af skib og ladning
 9. kuf Elise Johanne af Horsens med skipper Bloch var lastet med kul, da det 7. nov. sank på Halmstad Red, mandskabet reddede sig i skibsbåden og blev under Anholt bjærget af en norsk bark med undtagelse af styrmanden og kokken, som desværre druknede
 10. norsk bark Valkyrien 1876 Øster Hurup
 11. skonnert Maria 1876 Grenå
 12. norsk brig Nordhavet 1876 Ålsrode, ved Grenå, besætning reddet til Anholt
 13. norsk brig Britannia 1876 Katholm
 14. norsk skonnert Oscar med skipper C. Bertsen på vej fra Frederikshavn til hjemstedet Porsgrunn med fødevarer, men kunne med lods ikke krydse ind til havn og ankrede ud for Aså, hvor skibet natten til 8. nov. blev påsejlet af den drivende slup Lucina og drev i land, mandskab bjærget, men skibet sandsynligvis vrag
 15. norsk slup Lucina med skipper Olsen på vej fra hjemstedet Kragerø til Aså med trælast, mens ankerkæden var dårlig og sprang, så skibet drev ind på skonnerten Oscar og strandede ved Aså, mandskab bjærget
 16. galease Ane Kathrine med skipper F. Lassen mistede ankre og kæder og strandede under snestorm på Helgenæs natten til 9. nov.
 17. hamborg-skonnert David med skipper Baumgarten på vej fra Lybæk lastet med salt forlist på Boeslum strand, mandskab reddet
 18. skonnert Theodor med skipper Bergmann på vej fra hjemstedet Riga til South Alloa i Skotland med trælast, men mistede sejl og ankre og bugseredes 10. nov. af dykkerdampskibet til Frederikshavn
 19. båd med sandgraver Jacob Meyer og hans søn ombord kuldsejlede 7. nov. i Lillebælt, efter en time døde faderen, men det lykkedes sønnen at holde liget og ham selv fast ved båden indtil toldkrydseren ved Brandsø 2 sømil derfra nåede frem og fik dem bjærget ombord, med forenede anstrengelser med en anden toldkrydser rejstes båden på ret køl og indslæbtes til Assens
 20. flere skibe ved Nexø på Bornholm
 21. forpommersk brig Wilhelmine 1876 Tangen
 22. engelsk brig Trebizond 1876 Læsø Nordvestrev
 23. formentlig svensk skib Dronning Louise med skipper C. Larsen, skibskiste fundet 9. nov. på Volstrup Sogns søndre forstrand ved Sæby indeholdende konvolut sendt 1872 til ovennævnte, samt portemonnæ med nye svenske kobbermønter, samt rest af et foto taget af en fotograf i Visby
 24. skonnert Talathea af Nyborg med skipper Jørgensen på vej fra Rudkøbing til Hull lastet med byg søgte under stormen forgæves ind til Frederikshavn, men blev meget læk og indkom først den 12. i havnen med forskellig skade og måtte losse sin ladning
 25. galease Organ af Randers med skipper Ovesen lå ud for Hevringholms strands ladeplads for at komplettere kornladning til Norge, men drev 6. nov. om aftenen i land højt op på stranden, besætning og lodsen bjærgede sig ved egen hjælp, skibet kan muligvis tages ud til sommer
 26. skonnert Norden med skipper Christensen tabte begge ankre, kæder og sejl, men indkom i Randers Fjord med aldeles afkræftet besætning, der ydedes assistance fra Udbyhøj lodser
 27. et par danske skibe ved Øland
 28. hollandsk galiot Jakobus David med skipper Schaap på vej fra hjemstedet Amsterdam til Åhus ved Karlskrona i Blekinge lastet med stykgods ankrede 15. nov. under Bovbjerg ½ mil fra Ferring Strand, men blev om natten oversejlet af en skonnert hvorpå 4 mand af besætningen klatrede ombord, men skipperen blev ombord i det aldeles usødygtige skib og måtte lade det gå til ankers og søge hjælp fra land
 29. skonnert Baldur 1876 Amble i Northumberland
 30. skonnertbrig Argo 1876 Øland
 31. skonnertbrig Cesarewna 1876 Øland

Snestorm fra øst i slutningen af november:

 1. hollandsk brig lastet med tømmer strandet 16. nov. på Asdal strand, en del af dækslasten udkastedes om aftenen i stærk tåge og dagen efter gjordes forsøg på flotbringning ved assistance af bjærgere
 2. brig Georg 1876 Blyth
 3. skonnert Marie 1876 Nordsøen
 4. skonnert Abelone Kjerstine, indkom læk til Frederikshavn
 5. galease Marie Cathrine med skipper Petersen, afsejlet 28. nov. fra Hull mod Mullerup på Vestsjælland