Kategori:Septemberstormen 1843

Spring til navigation Spring til søgning

Nordvestenstorm ca. mandag d. 4. september 1843

 1. groninger smakke Jacobina 1843 Harboøre
 2. engelsk brig Glory 1843 Ålum
 3. pommersk galease (ikke bark) med skipper J.D. Ulrich på vej fra England til hjemsted Stettin med råjern indkom til Ålum med kappede master og kastede anker, men ved mastens fald blev 3 af mandskabet så forslået, at man fik lægehjælp fra Thisted og tvivlede på den enes liv
 4. holstensk hukkert-galease Astræa 1843 Hvidbjerg
 5. dødt skib 1843 Vangså
 6. hannoveransk smakke Hoffnung 1843 Klim
 7. skib 1843 Løkken
 8. finsk bark Delphin 1843 Østerklit
 9. forpommersk galease Providentia 1843 Tversted
 10. engelsk William på vej fra Hull til St. Petersborg forlist på Anholt rev, besætning reddet
 11. en båd på vej fra København til hjemstedet Anholt var temmelig hårdt lastet med kaffe og rom og blev under stormen nød til at kaste ca. 12 fustager kaffe overbord og måtte derpå vende om og lå senere i Helsingør
 12. engelsk brig Victoria på vej fra hjemsted Dundee til Memel strandet 4. sep. på Kullen, besætning reddet, men skibet fuld af vand
 13. norsk skonnert Mathilde af Tønsberg med skipper J. Brøde på vej fra Wick til Settin med sild lå på Helsingørs red og fik bogsprydet brækket, så begge master gik overbord og skibet blev læk, efter at være kommet til ankers og 3 lodser fra land kom til assistance med pumper blev den om natten pådrevet af et amerikansk skib og kom i drift, men man fik med nødmast bragt skibet til København
 14. skonnert Hercules med skipper F. Diedrichsen på vej fra Newcastle til Stettin med stenkul blev natten til 5. sep. påsejlet af den franske bark Jeanne d'Arc af Rouen og mistede begge master og bovsprydet, blev bragt ind til Helsingør af færgelauget
 15. prøjsisk bark Vesta af Memel med skipper Hohorst på vej fra Pillau til Leith lastet med hvede og byg strandet 5. sep. på Bornholm, besætning reddet, men skibet vrag, man håbede at kunne bjærge en del af ladningen
 16. skonnert Christiane Marie med skipper J.C. Thomsen af Flensborg mistede sit en anker under Refsnæs og det andet under Sejerø inden den 5. sep. om aftenen indstrandede ved Havnsø Mølle på 1 meter vand, så det var tvivlsomt om den ville komme af grunden
 17. norsk slup Løven fra Holmestrand strandede natten mellem 5. og 6. sep. ved Emmebo strand på Stavsnhoved på Djurs og blev vrag
 18. andre ulykker på Rygen, ved Jasmund, ved Halmstad og ved Elben