Ostindisk Kompagni

Spring til navigation Spring til søgning

Ostindiefarerskibe fra Dansk Ostindisk Kompagni (DOC) forlist på vej til/fra Trankebar og andre steder i Ostindien.

 • 1626 Nattergalen, jagt udrejst 1624 sammen med Christianshavn til Ostindien, strandet 1626 i Bengalen, besætning reddet. [2]
 • 1630 Flensborg, skudt i brand af portugiserne ved Kapstaden
 • 1640 St. Jacob forliste 1640 ved Baliapal/Pipely i Bengalen fordi det under en storm nægtedes adgang til havnen, hvilket udløste kaperkrig mod Bengalen.
 • 1640 Solen (Den gyldne sol), fregat afrejste 1639 til Ostindien, på hjemrejsen strandet 1640 på Englands sydkyst ved Dynerne, besætning og gods bjærget. [3]
 • 1643 Den Bengalske Prise, i april 1642 kapret af Den Forgyldte Sol (Claus Rytter) i Bengalen, ankom 10. oktober 1643 med købmand Bernt Pessart nordfra til Emeldy nord for Chennai/Madras sammen med bl.a. skibet Christianshavn, men løb ved uforsigtighed på en banke og søndersloges. Den fordrukne Pessart flygtede. [4] [5]
 • 1644 Den Forgyldte Sol/Den Gyldne Sol med kaptajn Claus Rytter og skibet Christianshavn (W. Leyel) udsendtes 1639 og ankom i oktober 1640 til Trankebar for evt. at afsætte Pessart, men ud af førstnævntes 80 mand besætning døde 20 undervejs og 6-8 efter ankomsten, hovedsagelig af skørbug, hvorefter skibet startede kaperkrig i Bengalen. Efter et års hjemrejse fra Trankebar landede skibet 18. marts 1644 i Brasilien og havarerede endelig ved Sydøstengland, hvor skibet beslaglagdes og ladningen solgtes for at betale mellemværendet. [6]
 • 1644 Fregatta erobret 1644 og forlist samme efterår ved Emeldy
 • 1678 Haabet, 3-mastet fregat afrejste med Claus Bruun 1673 til Ostindien, forliste på udrejse til Ostindien ved Læsø 5. dec. 1678. [7]
 • 1695 Charlotte Amalie, fregat med 36 kanoner forlist 2.-3. dec. 1695 på Svartskjær ved Stavern nær Larvik. [8]
 • 1697 Charlotte forsvundet ved Indien
 • 1698 Prinsesse Louise forlist ved Indiens sydkyst, uden at være nået frem til Trankebar
 • 1702 Christianus Quintus, muligvis oprindelige orlogsfregat skænket 1688 til OK, på sin mindst 5. rejse til Ostindien forlist 1702 på hjemfart ved Bengalens kyst. [9]
 • 1704 Prins Christien forlist ved Aceh på det nordlige Sumatra
 • 1705 Prins Carl strandet ved Mumbai
 • 1707 Norske Løve forlist nytårsnat 1707-08 ved Eysturoy, Færøerne
 • 1714 Dansborg forlist på udrejse 15. februar 1714 i Tannis Bugt, indeholdt bl.a. guld og sølv
 • 1714 Cronprintzen opbragt og forulykket
 • 1726 Dronning Anna Sophia, oprindelig Jomfru Susanne, i stedet opkaldt efter dronning Anna Sophie, fregat med 90 kanoner og 663 mand besætning under ledelse af kaptajn Nils Hoffmand, på udrejse strandet i november 1726 på Læsø, styrmand Niels Smidts dagbog bevaret, bragt flot. [10] [11]
 • 1730 Gyldne Løve forlist ved Ballyheigue i Vestirland på udrejsen, lasten af sølv blev 1731 stjålet