Dansborg 1714 Råbjerg

Spring til navigation Spring til søgning

15. feb. 1714 Dansborg[redigér | rediger kildetekst]

Fregatten Dansborg fra Ostindisk Kompagni afsejlede 10. februar 1714 fra Øresund mod Ostindien, men da skibet befandt sig sydvest for Lindesnes i Sydnorge fik det under en storm af sydvest den 13. februar ved 18-tiden en styrtsø over, som ødelagde roret. Om natten drev skibet hjælpeløs omkring og næste dag forsøgtes med et nødror uden virkning at styre mod Norge, men i stedet drev det østpå over Skagerrak mod Tannis Bugt.

Den 15. februar kl. 16 holdt officererne skibsråd, ankertovene gjordes klar og kl. 20 purredes besætningen ud for at beslå sejlene og da vanddybden pludselig måltes til kun 7 favne kastedes anker, men inden det fik fat stødte skibet mod yderste revle. Ankerkæden blev sluppet så skibet kunne drive længere ind, men ved 22-tiden huggede skibet igen mod grunden og skiltes derefter ad.

Af de 62 ombordværende kom de 17 på en vragflade og drev mod land, men kun 3 matroser kom levende ind, hvoraf den ene var så medtaget, at han døde. De 2 overlevende københavnske matroser hed Christen Nielsen Core og Poul Augustinussen.

Skibet var strandet på Skødelund Strand nordvest for Råbjerg Kirke i Råbjerg Sogn, vistnok i nærheden af Råbjerg Mile, men stednavnet findes end ikke på ældre kort. Ladningen drev i land på en 25 km strækning nordøstpå op til Gammel Højen hvorfra tolderen Christoffer Ferslev den 20. februar sendte bud til den aldrende amtmand Arnold Dyssel på Sejlstrupgård ved Hjørring og gik igang med bjærgningen af godset. Men også grev Rantzau til Asdal og især justitsråd Bille til Ellinggård ved Frederikshavn troppede op med sine mænd og gjorde krav på godset.

Af de 59 omkomne skal 5-6 lig være begravet i Skagen, men det er dog ikke fundet indskrevet i kirkebogen. Blandt de døde var 2 arminianere (remonstranter) og deres tjener.

Blandt det indstrandede gods kan nævnes 64 pakker (tøj), 70 fustager øl, 16 fustager vin, 6 fade saltet flæsk og 2 tønder beg, som 21. marts 1714 solgtes på strandauktion i Skagen.

Underdelen af skibet lå sunket på 7-8 meter vanddybde hvorfra især ved hjælp af lange stænger opfiskedes 4 pengekister indeholdende sølv- og guldmønter og guldbarrer til en værdi af 35.000 rigsdaler, samt omkring 3.000 kårdeklinger (tildels liggende i kister), hvorimod det vist ikke lykkedes at hæve nogen kanoner. En russisk dykker hyret af justitsråd Bille deltog i arbejdet.