Kategori:Navh

Spring til navigation Spring til søgning

Hjemmeside med Flådens historie, benyt parametrene nav og navh til henholdsvis underkategorierne http://navalhistory.dk/Danish/Skibene/ og http://navalhistory.dk/Danish/Historien/

Tidslinje

 • Efter flåden har kæmpet ved Øland 26. juli 1566, ankrer denne ud for Visby. Efterfølgende driver 12 danske og 3 lybske skibe på land under en storm og bliver 28. juli 1566 slået til vrag. 4.300 mand drukner, heriblandt admiralerne Hans Lauritsen Baden, Jens Trudsøn Ulfstand og den lybske admiral Thinnappel.
 • orlogsfregat Falster 1753 Safi i Marokko
 • linjeskib Printz Friderich 1780 Læsø Kobbergrund
 • Fregatten BORNHOLM, chef kaptajn Mathias Bille, på togt til Vestindien bjerger sig som havarist 20. jan. 1782 efter 4 ugers storm og 6 dages orkan i Nordatlanten ind til New Port Prat på Irlands nordvestkyst. 130 mand af besætningen går syge i land, chefen dør.
 • Orlogsfregat Indfødsretten 1783 Sydisland
 • Orlogsfregat Oldenborg 1799 Kapstaden
 • Orlogsfregat Hvide Ørn 1799 Korsika

1800

 • Under en orkan i Kattegat får linjeskibet LOVISA AUGUSTA 4. november 1801 ødelagt det meste af riggen, der går over bord. Det lykkes at bjerge skibet, der returner til Holmen.
 • Under skarpskydning i Skagerrak skete 26. juli 1832 en kanonsprængning om bord i fregatten NYMPHEN. 4 kadetter og 6 matroser blev såret, heraf 2 alvorligt.
 • Skonnerten PILEN kæntrede og sank 12. august 1833 under tjeneste som vagtskib i Storebælt, besætningen blev bjerget. Skonnerten blev hævet 14. august og genindtog sin station.
 • Briggen ST. JAN påsejles 12. maj 1839 af et svensk barkskib i Skagerrak. Skibet bugseres til København for reparation.
 • Fregatten BELLONA sejler 8.-9. september 1840 uden egen skyld en fransk lugger i sænk i den Engelske Kanal. Af luggerens 8 mands besætning druknede de 4, de overlevende blev af en engelsk lodsbåd sejlet til Le Havre.
 • Briggen ST. JAN springer 4. maj 1843 læk under en stormende kuling i Øresund, efter en midlertidig reparation fortsættes sejladsen nordover, men 8. maj må briggen søge ind til Flekkerø i Norge, da lækken er sprunget op igen. Efter reparation returnerer briggen til Holmen, hvor den 26. juni kasseres til ophugning.

1850

 • Hjuldampskibet SLESVIG bryder 24. feb. 1860 i brand. Maskinrum og forreste kahyt udbrænder. Efter reparation tilbage i tjeneste.
 • Kanonbåd Buhl 1874 Hornbæk
 • Torpedobåd af 2. kl. Nr. 10 kæntrer 20. aug. 1889 i Kongedybet. Under bugsering tilbage til København synker båden på inderreden. Skibet hæves samme dag og bugseres ind til Orlogsværftet 21. august. Efter reparation tilbage i tjeneste.
 • Torpedobåd af 2. kl. Nr. 9 grundstøder 16. september 1889 på Prøvestensvraget, og bjerges 18. september. Skibet tilbage i tjeneste.
 • Panserskonnerten ABSALON rammes 27. juli 1898 af en øvelsestorpedo affyret fra torpedobåden SØBJØRNEN. Skonnerten sættes på grund på Lysegrunden og tætnes. Afsejlede efterfølgende til København for reparation.
 • Torpedobåd af 2. kl. Nr. 10 påsejles 26. aug. 1898 af dampskibet DOKTOR SIEGLER af Danzig og sank lidt nord for Nordre Røse. En mand af besætningen druknede.

1900

 • Kanonbåd Møen 1901 Øresund
 • Der udbrød 18. december 1903 brand om bord i panserskibet IVER HVITFELDT, medens dette lå ved Orlogsværftet i København. Der skete stor materiel skade, men ingen mennesker kom noget til. Skaderne udbedredes i løbet af vinteren.
 • Torpedobåd Havhesten 1904 Musholm Bugt
 • Under en præmieskydning øst for Endelave skete 28. aug. 1908 en eksplosion i den forreste 15 cm Kanon i krydseren HEKLA , hvorved en mand blev dræbt og 5 alvorligt sårede.
 • Krydseren HEJMDAL kolliderer 19. feb. 1909 i tæt tåge ud for Lappe-grunden ved Helsingør med S/S ASTRAKHAN af Liverpool. Den engelske dampers stævn trængte næsten tre fod ind i panserdækket. Der skete omfattende materiel skade og HEJMDAL måtte en måned i dok. Den engelske skipper kendtes skyldig.
 • Ubåden Dykkeren 9. okt. 1916 Øresund
 • Mineskibet LOSSEN går 2. jan. 1918 på grund ved Omø i Storebælt, kun 20 meter fra land. Først 12. februar lykkes det at bringe skibet flot. Der skete kun mindre materielle skader.
 • Torpedobåd Sværdfisken 14. dec. 1918 Langelandsbælt
 • Krydseren Gejser 1923 Masnedsund
 • Inspektionsskibet Þór 1929 Húnaflói
 • Undervandsbåden TRITON blev 25. oktober 1930 ramt af en eksplosion om bord. Alle 64 elementer til ubådens batterier blev ødelagt, desuden ødelagdes det ene periskop, begge igangsættere og hele radiostationen. Udgiften til reparationen androg ca. 500.000 kr.
 • Minestrygeren ME 1016 grundstøder 29. jan. 1946 ved Jernhatten på syd-østsiden af Djursland. Skibet kunne ikke bjærges, og vraget blev solgt til ophugning.
 • Inspektionskutteren Alken 1948 Østgrønland

1950

 • Torpedobåden RAAGEN (tidl. T 59) forliser 26. feb. 1951 i Nordsøen efter kollision med engelsk MTB (MTB 5518). RAAGEN bjærges senere på året og istandsættes.
 • Orlogskutteren Y 341 (ex. P 8), senere MHV 67, sank 5. maj 1951 i Københavns Havn efter kollision med M/S BEATRIX. Senere bjerget og igen i tjeneste
 • Orlogskutteren Y 340 (ex. P 5), senere MHV 55, sunket efter kollision 6. aug. 1952 med M/F BROEN på Nyborg Fjord. Alle ombordværende reddes, og kutteren bliver senere hævet, repareret og atter i tjeneste.
 • Torpedobåden HAVØRNEN (tidl. T 53) strander 3. december 1952 under øvelsessejlads på Scroby Sands ud for Great Yarmouth, England. Båden bjærges i løbet af januar 1953 og bliver senere istandsat.
 • Minefartøj Lougen 1953 Rønne
 • Fregatten VALDEMAR SEJR kolliderer 13. jan. 1955 med det svenske fragtskib M/S SIGWARD. Der skete kun materiel skade.
 • Minestrygeren GRAADYB (ex. ML 1) fik 14. oktober 1955 stævnen revet op ved en eksplosion på Holmen. Skibet ikke repareret og hugget op.
 • Kongeskibet DANNEBROG påsejler 7. juli 1956 den britiske fregat HMS REDPOLE. Ingen personer kommer til skade, men kongeskibets bovspryd knækkede.
 • Orlogskutteren Ternen 1957 Ravn Storø i Sydvestgrønland
 • Torpedobåd Høgen 1957 Langelandsbælt
 • Depotskibet HJÆLPEREN går af uafklarede årsager 16. november 1959 på tværs af havneindløbet i Københavns havn og bliver påsejlet af det finske fragtskib CERES. Der skete stor materielskade, men ingen personer kom noget til ved uheldet.

1960

 • Bevogtningsfartøjet EGENÆS strander 11. jan. 1961 ud for Odden havn. Vraget kasseret og bortsolgt.
 • Torpedobåden TRANEN, chef kaptajnløjtnant Kaj Thygesen, synker 27. marts 1963 ud for Stavanger i Norge efter kollision med den norske fiskekutter TRYGG. Hele besætningen reddes, mens MTB'en senere hæves og ophugges.
 • Fregatten ESBERN SNARE kolliderer 13. april 1964 i Øresund med den sovjetiske trawler ANAPA. Den sovjetiske trawler synker efter kollisionen, hele besætningen på 23 mand reddes om bord i den danske fregat.
 • Inspektionskutteren MALLEMUKKEN løber 13. maj 1965 på et skær ved Kangaamiut på vej fra Nuuk til Sisimiut (indenskærsruten) ved Grønland. Kutteren stod på skæret i 9 timer, men kunne sejle videre ved højvande.
 • Orlogskutteren SKARVEN grundstøder og totalforliser 7. maj 1966 ved Mjovanes på Suderoye, Færøerne.
 • svensk fiskekutter LL.697 Mälarö 1967 Skagerrak, sejlet i sænk af ubåden Delfinen

1970

 • Ubåden NARHVALEN, chef kaptajnløjtnant Peer Rasmussen, eftersøges 9. september 1970 i Skagerrak af større flådestyrke efter manglende radiokontakt. Den savnede ubåd findes omkring kl. 5 morgen, 10. september.
 • Bugserbåden FREMAD V kæntrer og synker 7. jan. 1974 under en bugsering af fregatten HERLUF TROLLE ved Flådestation Frederikshavn. 2 mand omkommer.
 • Der udbryder 2. maj 1975 brand i maskinrummet på ubåden DELFINEN, der er på NATO øvelse ud for Bergen i Norge. Det lykkes at bekæmpe branden, og ingen af de ombordværende kommer til skade ved branden.
 • Minelæggeren FYEN går 7. marts 1979 under besejlingsøvelse af Boknafjorden i Norge på grund ved Toftøy. Blev bragt flot af slæbebåde og bugseret til Stavanger. Senere slæbt til Svendborg Skibsværft for reparation, anslået pris for reparationen 10 mio. kr.
 • Ubåden SPÆKHUGGEREN kæntrer 21. september 1979 i dokken på Orlogsværftet efter hovedeftersyn og vandfyldes. Efter ni måneders reparation er ubåden atter klar til at indgå i operativ tjeneste.
 • Ubåden SPRINGEREN bliver 29. september 1979 delvis vandfyldt under ophold ved Orlogsværftet, på grund af glemt aflukning af en brandhane.
 • Minelæggeren FYEN kolliderer 18. april 1980 med en sovjetisk MIRKA-klasse fregat i Østersøen.
 • Østtysk minestryger af KONDOR-klassen påsejler 8. juli 1980 hjemme-værnskutteren MHV 94 umiddelbart syd for Gedser.
 • Korvetten OLFERT FISCHER rammes 14. maj 1981 af brand i maskinrummet under prøvesejlads nær Bornholm. Branden bredte sig hurtigt til hele maskinrummet og først efter 1½ times brandbekæmpelse var ilden igen slukket. Pga. efterfølgende reparation af skibet blev dets kommandohejsning udskudt fra 25. maj til 16. oktober 1981.
 • Hjemmeværnskutteren MHV 68 grundstøder 18. september 1981 på Stensnæs Flak ved Læsø. Kutteren sank under det efterfølgende bjergningsforsøg 19.-20. september. Vraget solgt og senere bortsprængt.
 • Under periodisk eftersyn ved Orlogsværftet udbryder der 14. juli 1982 en voldsom brand om bord i fregatten HERLUF TROLLE. Branden bliver bekæmpet, men der skete omfattende materielle skader. En oversergent og en overkonstabel bliver senere tildelt den kongelige belønningsmedalje for deres indsats. Reparations-omkostningerne løb op i ca. 23 mill. kr.
 • Ubåden SÆLEN synker 4. december 1990 ved Hesselø under bugsering fra København til Århus. Ubåden hæves 17. december og istandsættes senere.
 • Orlogskutteren VEJRØ påsejles 23. juli 1994 af containerskib i Femern Bælt. Der er kun enkelte lettere tilskadekomne, mens kutteren lider svær materiel skade.
 • Stationsfartøjet Y 375 (BOTVED-STOR-klasse) synker 27. maj 1995 i Kattegat efter brand om bord. Fartøjet bjerges senere og kasseres.

2000

 • Opmålingsfartøjet SKA 11 løber 27. april 2006 på grund under søopmåling i Arsukfjorden ved Grønnedal. Besætningen bjerges om bord i søsterskibet SKA 12, medens det grundstødte fartøj forsøges bjerget. Ved den efterfølgende bjergningsoperation, 3. maj 2006, sank fartøjet og ligger nu på ca. 300 meters dybde.
 • Opmålingsfartøjet SKA 12 løber 10. juni 2006 på et undersøisk skær under sejlads fra Maniitsoq til Sisimiut ved Grønnedal. Der skete kun materiel skade på opmålingsfartøjets bund, og fartøjet måtte en tur i dok før sejladsen kunne genoptages.
 • Orlogskutteren Y343 LUNDEN kolliderer 20. juni 2006 med fiskekutteren KA7 YVONNE ud for Sjællands Odde. Der skete ingen personskade ved kollisionen.