Kategori:Skib fra Sønderborg

Spring til navigation Spring til søgning

Sønderborg Skipperlaug 1571-1971, af Niels Knudsen (1970)

 • galiot Zwei Schwestern med skipper Christian Michelsen forlist 1773 ved Dartmouth
 • galiot Cecilia med skipper Christian Barthold Ewertsen/Christen Bertelsen Eversen strandet 1775 på Jyllands vestkyst, han forliste muligvis en gang mere i sep.-okt. 1775 med galeasen Tolof af Bergen, som strandede i Boslunds Bugt(?), hvorved han og 5 navngivne passager druknede [1]
 • brigantine 1779 Tjörn
 • yacht Margretha Catharina 1785 Skagen
 • skipper Hans Heinrich Nissen borteblev år 1800 på vej fra Trondhjem til Vestindien
 • yacht 1801 Bangsbostrand
 • yacht Die Einigkeit med skipper Jørgen Thomsen strandet 1805 ved Fischerhafen ved Rostock og blev vrag
 • galiot Dünaburg med skipper Jørgen Matzen forlist 1805 på vej fra Kronstadt til hjemstedet Sønderborg, 35 læst
 • brig Caroline med skipper Hans Lorenzen strandet 3. jan. 1806 på Sicilien, inventar og rigning bjærget af mandskabet der fik tilkendt hyre til de forlod skibet 13. februar, 69 brt.
 • yacht Ringende Jacob med skipper Carl Ludvig Simonsen på vej fra hjemstedet Sønderborg til Norge med proviantvarer af korn, brændevin og saltet flæsk strandet natten til 19. februar 1809 ved Rubeksmølle nord for Midddelfart, en stor del af ladningen blev bjærget, ejet af Hans Johansen Miang
 • yacht Der junge Tobias med skipper Chr. Detlefsen strandet samme tid og sted
 • liget af skipper Hinrich Jensen på vej fra Bergen til Hamborg fandtes 1811 inddrevet på Pelvorm, hvor han begravedes
 • skibet Emanuel med skipper Thomas Lange afsejlede 1812 fra Leicester, men borteblev, 71½ læst
 • Harmonie 1822 Nordøstlige Nordsø
 • Adonis med skipper Jørgen Lorenzen var 1822 på vej fra Kronstadt til Sønderborg, men borteblev, 21 læst
 • Løven med skipper Sandersen strandede 11. august 1823 på den hollandske kyst og besætningen holdt vagt ved skibet indtil den 3. september og påstod de hjalp ved bjærgningen, hvilket skipperen benægtede, skipperlauget kendte for ret, at besætningen ingen yderligere fordringer havde udover de udbetale kostpenge og 3 gylden
 • galease Unge Tobias 1825 Elsegårde
 • sluppen Aurora med skipper skipper Chr. Lassen forsvandt i maj 1828 på vej fra Bergen til hjemstedet Sønderborg
 • brig Helena 1833 Venedig
 • skonnert Helene 1839 Ameland
 • Heckla med skipper Erich Detlefsen på vej fra Sankt Petersborg til hjemstedet Sønderborg forlist i november 1847, 29½ brt., bygget 1841 i Sønderborg til Peter Karberg
 • fregat Mercur 1848 Knock John
 • hjuldamper Glückstadt 6. juni 1849 Sønderborg
 • yacht Wagrien med skipper Jacob Miang på vej fra Hull til hjemsted Sønderborg lastet med kul forlist 1853, bygget 1778 i Heiligenhafen, 23½ brt., 4 mand
 • skonnert Hvitfeldt 1860 Nordsøen
 • skonnert Anna Christina med skipper Clausen på vej til Istanbul forlist senest 18. januar 1854 i Dardanellerne, mandskab reddet. [2]
 • Gazelle med skipper H.J. Johannsen forliste 1862 ud for Batavia med hele besætningen, bygget 1859 i Hamborg til Chr. Karberg, 88½ brt.
 • fregat Virginie 1867 Sydafrika
 • bark Falcon med skipper J. Christiansen brændte 11. nov. 1868 ved Shantou/Swatow i Kina og solgtes på auktion, bygget 1865 i Flensborg til Chr. Karberg, 165 læst
 • bark Salamander med skipper E. Deflefsen afsejlede 31. marts 1871 fra Newcastle mod Singapore, men borteblev og forsvandt, 172 brt.
 • jernbark Baltic 1878 Molukkerne
 • brig Diana med skipper Chr. Jacobsen afsejlet pinsedag 1865, strandet 1879 på Tansui (Taiwan), vraget solgt til Kina
 • barkentine China med skipper Chr. Rose forsvundet 1880 under taifun i Kinasøen, bygget 1862 i Sønderborg til Peter Karberg
 • bark Peiho med skipper Chr. Christiansen forlist 1880 i Østen, bygget 1864 i Sønderborg, 122 brt.
 • bark Oberon bygget 1866 i Sønderborg, 169 brt., senere solgt til Hamborg og forsvundet under en taifun 1884 i Kinasøen
 • yacht Gamle Fortuna 1885 Kegnæs
 • skonnert Activ 1888 Gammel Skagen
 • damskib Freia 1891 Flensborg Fjord
 • yacht Kirstine 1893 Rødsand
 • yacht Helene Cicilie med skipper Chr. Reimer forlist 1905 ved Brunsnæs i Flensborg Fjord, bygget 1847 i Sønderborg
 • evert Wilhelmine nedsejlet 1908 i Sønderborg, førte ingen lanterner
 • galease Wilhelm forlist 1909 ved Skelde, skipper Asmus Grenaae og drengen bjærgede sig i jollen
 • paketdampskib Thor 1924 Drogden
 • motorskonnert Marna 1938 Sydlige Østersø
 • dampskib Pollux 29. nov. 1942 Vestlige Østersø
 • motorgalease Rota 23. maj 1947 Kattegat
 • motorskib Aisa 1978 Świnoujście