Kategori:Hansa-Brandenburg

Spring til navigation Spring til søgning

Hansa-Brandenburg W.29 (kaldet Brandenburger) hydromonoplan (I), 1-motors propelfly med 2 sæder, 16 stk., 1 købt fra Tyskland, 15 stk. bygget af Orlogsværftet med springende byggenumre 30-52 og delvis genbrug af registreringsnumre 20-30. [1] [2]

Tilhørte 1919-1931 Marinens Flyvevæsen ved flyvebådsstation/luftmarinestation København (efter 1926 luftflotille 1)

  • 21(1) O.V.30 07ju21 FBS Kbh 03au22 deltog sammen med 5 andre fly i en eskadreøvelse og landede om morgenen i Langelandsbælt ud for Hjortholm, men kom skævt ned på vandet og kæntrede med en kolbøtte og kom til at ligge med pontonerne i vejret, pilot reserveunderofficer N. Hansen og passager chefen for flyvebådsstationen kaptajn Thiele slyngedes ud, men slap med en kold dukkert og samledes op af en båd fra Olfert Fischer, motoren ville blive genbrugt [3] [4]
  • 22(1) O.V.31 17ju21 " " 03my24 ved 7.30-tiden nødlandet under stor flyveøvelse i Østersøen rimeligvis pga. benzinmangel i Køge Bugt sammen med nr. 23 og led pga. høj sø en del havari og ville blive demonteret [5]
  • 23(1) O.V.32 22my22 " " 17ju24 crashed FBS Kbh, gik kort efter starten på næsen nær Mellemfortet og slog en kolbøtte, hverken føreren løjtnant Greve eller hans mekaniker tog nogen skade, flyet indbugseredes om eftermiddagen til marinens flyvebådsstation i havareret tilstand [6]
  • 24(1) German 12jl19 " " 28ju24 crashed Sandhammaren, ikke fundet i avis
  • 29 O.V.42 08ju25 " " " 14ju27 under flådeøvelse i Kattegat nord for Issefjorden dykkede flyet for stærkt ned mod vandfladen og tippede rundt, søløjtnant Topsøe-Jensen slap med et blåt øje og mekaniker Frode Hansen var uskadt, flyet slæbtes ind til Nykøbing Sjælland med brud på fuselagen ved førersædet og løsrevet motor, repareret til redningstjeneste ved Avnø [7]
  • 26(2) O.V.36 14jl23 " " /1.LF 06au27 om morgenen ramte under landingsøvelse i Øresund ved Prøvestenen med pontonen en af marinens motorbåde, søløjtnant Rasmussen faldt i vandet men reddede sig med lethed ved svømning, mens 2 af de 3 i båden kom lettere til skade [8] [9] [10]
  • 30 O.V.52 01my27 10se27 ved 10-tiden forsøgte i urolig sø at lette ud for flyvebådsstationen, men inden det var fri ramte den ene vinge en bølge, så flyet tippede rundt med pontonerne i vejret, marineingeniør Prytz uskadt, der fandtes en fejl ved monteringen af linerne, som førte vingerne, hvis skyld pålagdes marineingeniøren selv, da han havde påset monteringen [11] [12]
  • 23(2) O.V.38 12no24 " " /1.LF 19au28 crashed LMS Kbh, ikke fundet i avis
  • 25 O.V.33 07ju22 " " /1.LF 19au29 ved 11-tiden landede 400 meter fra luftmarinestation København med for høj fart, så den ene ponton brækkede i næsen og flyet kæntrede med pontonerne i vejret, artilleriassistent Kaare Rasmussen frigjorde sig selv og reddedes uskadt af en vagthavende motorbåd [13] [14]