Undine 1884 Agger

Spring til navigation Spring til søgning

27. okt. 1884 Undine[redigér | rediger kildetekst]

Det nordtyske forbund bestilte 1868 en orlogsbrig på det dengang kongelige men senere kejserlige værft i Danzig og opkaldte den efter 'havfruen' Undine, der 1871 blev taget i brug som skoleskib for unge matroser. Skibet foretog en større rejse til Syd- og Nordamerika 1874-75 med den senere admiral H. Koester og i 1876 en øvelsesrejse til den norske Nordsøkyst med den senere admiral F. Hollmann.

I oktober 1884 startede en tur fra Kiel under ledelse af korvetkaptajn Victor Cochius med 90 unge elever og andre 4-års lærlinge, som via Frederikshavn, Plymouth og Lissabon skulle gå til Middelhavet, men efter opankring ved Frederikshavn omkring den 24. oktober, hvor der mistedes et anker, sejlede rundt i 3 dage indtil der 27. oktober 1884 om eftermiddagen passeredes sydpå tæt forbi Agger. I stormen var skibet kommet for tæt på land og ind over første revle, hvorfor der vendtes om nordpå mellem revlerne, indtil det sidst på eftermiddagen strandede i nærheden af Agger.

Fra Vester Agger kunne redningsbåden umuligt gå ud gennem den stærke brænding, men da skibet ved mørkets frembrud havde sat sig nærmere kysten lykkedes det fra 300 meters afstand med raketapparatet at få en line over, hvor den sad fast i rigningen og efter stort besvær frigjordes.

På et tidspunkt dukkede en ung mand op gående langs stranden sydfra. Han havde overlevet svømmeturen til land efter at være skyllet overbord sammen med en anden, da de var sat til at frigøre skibets vanter, hvorimod den anden var druknet.

Redningsstolen var endelig klar kl. 1.15 og de næste 6 timer lykkedes det at bjærge alle 147 tilbageblevne i land, med kaptajnen som den sidste.

De overlevende indkvarteredes første nat i Agger by, hvorefter de unge skibslærlinge snart sendtes hjem til Kiel, men de blev ikke snydt for turen sydpå, idet skoleskibet Rover i stedet blev taget i brug og 13. november afsejlede på en øvelsestur, som bragte dem helt til Kap Verde med hjemkomst 8. maj 1885.

Den tyske regering belønnede redningsmandskabet med 5.000 mark og i særdeleshed redningsmanden Thøger Sørensen, som havde affyret raketten, med den prøjsiske Kroneorden.

Der afholdtes strandauktion 8. december i Krik over bjærget inventar mm. og vraget af skibet, som det henstod i havstokken med iværende fokkemast.

* http://visbilleder.dk/index.php?pr=101&n=1243&img=4690&p=13