Kategori:Falsterbo

Spring til navigation Spring til søgning

Købstad på et næs eller halvø med samme navn i det sydvestlige Skåne.

 • 1565 Engel af Lybæk, som med Friedrich Knebel i søslaget ved Øland maj 1564 ødelagde det svenske flagskib Mars ('Makalös') [2] [3]
 • skånsk hjuldamper L.J. Bager 1875 Falsterbo
 • skånsk dampskib Öresund 1875 Falsterbo
 • 1875 norsk brig Emanuel af Brevig
 • 1879 yacht Libra af Thurø på vej fra Faxe til Kønigsberg med kalksten oversejlet af DFDS-damperen Valdemar
 • DFDS-dampskib Arcturus 1887 Falsterbo
 • 1890 norsk dampskib Gustaf Nermann oversejlet af Mudir af Malmø
 • 1895 yacht Fortuna af Marstal på vej fra København til Stubbekøbing lastet med byg sprang læ og landsattes, matrosen omkom
 • 1896 yacht Daniel på vej fra København til hjemsted Rønne med 60 ton stykgods borteblev, navnebræt inddrevet ved Falsterbo, 3 omkomne
 • dampskib Erna 1897 Falsterbo
 • 1898 yacht Herkules på vej fra hjemstedet Saxkøbing til København lastet med byg strandet i tåge ved Skanør
 • uddybningsskib Skjold 1901 Falsterbo
 • 1901 yacht Caroline af Marstal lastet med 45 ton granit sprang læk og sank 3 sømil fra Falsterbo fyr
 • 1903 dampskib Lena af Luleå på vej fra Hull til Gävle lastet med stenkul kolliderede i tåge 28. april 1903 med DFDS-damperen Christian IX, 22 reddet
 • dampskib Dana 1904 Falsterbo Rev
 • 1909 galease Emilie af Dragør på vej fra Knasbeskar til København med trælast blev læk og sank på vej mod Falsterbo Rev fyrskib, besætning reddet af Bergen-damperen Valhal
 • 1913 svensk dampskib Kattegat af Verkebäck på vej fra Kønigsberg til Skien lastet med 604 ton rug forlist i snestorm 31. januar 1913 ved Falsterbo Rev, alle 12 omkom [4]
 • 1913 skonnert Sven af Saltvik på vej fra København til Sølvesborg lastet med chamottesten sprang læk og sank 5. maj 1913 ved Skanør, besætning optaget af den danske damper Joan Skiem
 • 1914 tysk torpedobåd S 124 Falsterbo 23. nov. 1914
 • 1916 svensk dampskib Knippla på vej fra Trelleborg til hjemstedet Gøteborg lastet med 630 ton råsukker minesprængt 28. februar 1916 i nyudlagt tysk minefelt hvor Falsterbor Rev fyrskib plejede at ligge, nogen kom i redningsbådene og 5 kastedes i søen, men alle reddedes af en forbipasserende mindre damper.
 • svensk dampskib Märta 9. marts 1916 Falsterbo Rev
 • 1916 svensk dampskib Emmy af Stockholm på vej fra Søråket til Råå lastet med 720 ton kis (pyrit) minesprængt mellem Hildgrund og Falsterbo Rev, hvorved 5 mand omkom [5]
 • 1916 norsk dampskib Thore Hafte på vej fra Stettin til hjemstedet Haugesund med stykgods minesprængt 8. august 1916 3-4 sømil sydvest for Falsterbo pynt, sank på 2 minutter, alle gik i bådene og optoges af Gøteborg-damperen Klippan, men 1 omkom [6] [7]
 • 1921 tysk galease Helene af Hamborg på vej til Oscarshamn lastet med kridt, men sprang læk og sank et par sømil øst for Falsterbo Rev fyrskib, 2 mand reddede sig i en jolle uden årer og så skipper Zappel klamre sig til mastetoppen, de 2 overlevende reddede af skonnerten Toibo af Mariehamn og landsattes i København, en afsendt flyvebåd fandt hverken skibet eller skipperen
 • 1921 galease Violante af Frederikshavn på vej fra Kerteminde til København lastet med rug, blev 17. december 1921 forladt af sin besætning i Drogden, strandede siden på Langegrunden 1 sømil nordøst for Falsterbo fyr
 • 1922 galease Najaden af Vang på vej fra København til Rønne med 50 ton jern grundstødt 27. oktober 1922 vest for Falsterbo fyr, ladningen blev lægtret eller kastet overbord, men den svenske bjærgningsdamper Birger opgav at få skibet flot og det blev vrag
 • 1925 tysk skonnert Wahlfort af Barth på vej fra Stettin til København lastet med salt og tomme syreflasker på dækket kæntrede og sank sydvest for Falsterbo Rev, 4 mand besætning klamrede sig til rigningen og reddedes efter 2 timer af den bornholmske galease Anna, bortset fra skipper Wacht der af udmattelse kort forinden slap sit tag og druknede, agtermasten var synlig oven vande
 • 1926 yacht Ida af Køge lå under storm for anker under Stevns Klint, da kæden brækkede og det andet ikke kunne holde, hvorefter skibet kun med fok ikke kunne styres og 23. august drev i land ved Skanør og blev vrag, besætning bjærget
 • skonnert Dronning Dagmar 1926 Øresund
 • 1928 motorgalease Anna af Mariager på vej fra København til Stettin, men sprang i november 1928 læk syd for Falsterbo fyrskib og blev taget på slæb efter den tyske damper Erika Trees, men kunne ikke holdes flydende og sank, besætning reddedes ombord i damperen og landsattes i København
 • 1931 yacht Haabet af Hasle på vej fra Rønne til Stege med lervarer, deriblandt rør som dækslast, der forskubbede sig, så der søgtes mod Trelleborg, men skibet stødte på Blinda Segelskär ved Falsterbo og fyldtes straks med vand, den 2 mand besætning roede i land i jollen
 • 1931 motorskib Grethe på vej fra Stettin til hjemstedet København lastet med 180 ton briketter, men tog svære dønninger og fik vand i motorrummet styrbord slagside, så maskinpumpen stoppede, den 5 mand besætnng gik i jollen og efter 20 minutter sank skibet 3 sømil nordøst for Falsterbo Rev fyrskib
 • motorskonnert Søstrene 1934 Trelleborg
 • motorgalease Allan 1937 Falsterbo
 • 1939 motortjalk Mathilde 1939 Falsterbo
 • 1939 lystsejler fra København strandet under pludselig storm 4. august 1939 på Falsterbo Rev og sank, 2 unge mænd besætning reddet af Leningrad-damperen Pioner og landsattes dagen efter i Hals
 • græsk dampskib Kosti 1939
 • tysk motorskonnert Lianne 4. sep. 1939 Falsterbo
 • 1943 galease Activ på vej fra København til hjemsted Rønne i ballast grundstødt i tåge 16. januar 1943 på Skåre Rev ved Falsterbo og blev senere vrag
 • 1943 motoryacht Anna Rud af Marstal på vej fra København til Holtug i ballast fik 30. september 1943 motorskade og satte sejl mod Skanør, hvor der ankredes men den drev på grund, kom flot med bjærgningsdamper, men huggede igen på grund, blev læk og sank på få minutter
 • rutebåd Østbornholm 6. aug. 1945 Falsterbo
 • dampskib Runø 18. dec. 1946 Falsterbo
 • 1947 dampgalease Rota af Ålborg minesprængt 23. maj 1947 [8]
 • 1949 norsk dampskib Henrik af Haugesund på vej fra Warnemünde til Oslo i ballast minesprængt 8 sømil fra Falsterbo fyr 25. maj 1949 og sank på 5 minutter, af 19 mand besætning reddedes 15 af dansk damper Gudrun [9]
 • motorgalease Resolut 1949 Falsterbo
 • 1950 motorgalease Elvi af København fik 21. juni 1950 motorbrand 1½ sømil vest for Falsterbo fyrskib og sank et par timer senere, 4 mand gik i redningsbåden
 • sandpumper Dan 1954 Skanør
 • motorgalease Handy 1954 Falsterbo
 • 1955 motorskib Johanne af Fejø på vej fra Rønne til København lastet med brosten, da rorsmanden 5. september 1955 antog Skårelage fyr for Falsterbo Kanal og grundstødte, blev læk og derfor landsattes og sank, de 2 mand gik i jollen
 • 1979 fiskekutter Laila Martin (af Esbjerg?) sprang læk 30. marts 1979 og sank 3 sømil vestsydvest for Skanør, alle reddet, vrag nedsprængt [10]
 • estisk trawler Vapper 1994 Øresund