Johanne Margrethe 1872 Anholt Østerrev

Spring til navigation Spring til søgning

28. sep. 1872 Johanne Margrethe[redigér | rediger kildetekst]

Yachten Johanne Margrethe med skipper H.J. Bauer afsejlede 27. september 1872 fra hjemstedet Fredericia lastet med cement bestemt for Randers, men borteblev og viste sig senere at være strandet 28. september på Anholt Østerrev ca. 2 km fra land.

Så snart autoriterne havde fået melding om strandingen roede en båd med 16 mand foruden politimesteren ud, men kunne på grund af stærk søgang ikke lægge til borde og da der ikke var tegn på liv antog man at besætningen havde reddet sig ombord i fyrskibet.

På hjemturen forekom det folkene på båden, at der alligevel viste sig en mand ombord på skibet, men da stormen tiltog var det ikke muligt at undersøge det nærmere og først efter 5 timers krydsning lykkedes det båden at nå i land, hvor man fra fyrmesteren fra Anholt Fyr fik meddelelse om, at der derfra hele tiden kunne observeres 2 personer stå i læ af fokken.

De skibbrudne var at se helt til solnedgang, men næste morgen tidlig, da stormen endnu var tiltagende, sank skibet ned.

Heller ikke dagen efter var det muligt at komme ud til strandingsstedet og da meddelelse afsendtes 1. oktober havde stormen lagt sig lidt, men stærk regn og tykning forhindrede endnu, at der kunne foretages noget.

Den 7. oktober meddeltes fra Anholt, at man endnu ikke havde kunne blive klog på det sunkne skibs navn og hjemsted og at der ikke var opdaget det mindste spor efter besætningen, som måtte være drevet til Sverige sammen med mast, rigning og sejlene.

På revet fandtes 2 vragstumper fyldt med tønder, hvoraf en enkelt bragtes i land og viste sig at indeholde cement. På den baggrund konkluderedes, at der var tale om dem forsvundne yacht fra Fredericia.

Skipperen skulle straks efter sin hjemkomst have holdt bryllup, hvortil der allerede var tillyst.