Forsøget 1901 Tangen

Spring til navigation Spring til søgning

16. marts 1896 Risgårde Bredning[redigér | rediger kildetekst]

Sluppen Forsøget ejedes af brødrene Bendtzen, der drev trælasthandel i Ålborg, og skipper L.C. Jeppesen, hver med ½-part.

Skipper Jeppesen og en jungmand var 16. marts 1896 på vej fra Ålborg med trælast og 150 tønder cement bestemt for Skive, men efter passage af Rønbjerg og under krydsning sydefter i Risgårde Bredning tørnedes i usigtbar regntykning mod Rindgrund (nord for Hvalpsund), hvorved skibet blev læk.

Efter forsøg på reparation af lækagen og udkastning af en del af dækslasten, der bandtes sammen i en flåde, drev skibet under tiltagende storm af grunden og ind mod Vestergårde ved Strandby, hvor det 70 favne fra land lagde sig på styrbord side og i bælgmørke overskylledes, så de 2 ombordværende måtte tilbringe natten forude. De fik om morgenen tømt skibsbåden for vand, men da årerne var knuste måtte de ved hjælp af en lægte ro i land, hvor de forkomne søgte husly.

Skibet kom 18. marts atter flot.

13.-15. nov. 1901 Tangen, Ålborg Bugt[redigér | rediger kildetekst]

Sluppen afsejlede 12. november 1901 fra Varberg med trælast bestemt for hjemstedet Ålborg og passerede 13. november kl. 14.30 Kobbergrunden sydøst for Læsø, hvorefter en snestorm blæste op fra sydøst og der ikke kunne navigeres, navnlig fordi sejlene sønderrevedes.

Efter nogen tid lagdes sydover og ankredes for begge ankre, men kæderne sprængtes og efter at have drevet en times tid grundstødte skibet ved 20-tiden formentlig på Tangen nord for Djurs sydligt i Ålborg Bugt, hvor skibet hurtigt blev læk og fyldtes. Skibsjollen var da for længst gået i stykker.

Den 32-årige skipper Lars Jeppesen og den 35-årige matros Erik Martinus Larsen, der begge var fra Aggersund, havde ikke nydt mad siden kl. 14 og da kahytten var fuld af vand, tog de ophold på spillet på det til stadighed overskyllede dæk, drivvåde uden olietøj, og kun indhyllet i et sejl.

Der sad de hele natten og indtil næste eftermiddag ved 15.30-tiden, da det lykkedes dem at få fat i noget brød og en dåse ansjoser, som flød rund i vandet i kahytten. Ved 19.30-tiden og uden at have ytret noget om et ildebefindende faldt skipperen pludselig bagover, død af kulde og sult.

Matrosen tilbragte nu en grufuld nat sammen med den afdøde ombord på skibet, indtil han næste morgen kl. 6 af bjærgedes af en båd fra den nærved liggende (strandede) skonnert Lovise af Vejle.

Liget af skipperen forblev ombord indtil dagen efter ved middagstid, da det indbragtes til Als Odde ved Mariager Fjord. Han efterlod sig hustru og 8 børn.

Efter en del af ladningen var losset i lægtere kunne lækagen i skibets ene side holdes oven vande og det blev 29. november indbugseret til Hadsund.

Skibet skal nogle år tidligere på en rejse fra Sverige være strandet på Nakkehoved, der må være ved Gilleleje, hvor skipper Jeppesen, en bror til sidstnævnte skipper, mistede kone og barn. Historien har ikke kunnet genfindes i datidige aviser.

Aggersborg kirkebog & avisartikler